Uw internet aankoop worden onder de wet van bescherming van de consument van 06 april 201 artikel 47 hieronder een uitreksel:

Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument  over een termijn van ten minste 14 kalenderdagen waarbinnen hij de  overeenkomst kan herroepen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder  betaling van een boete en zonder opgave van motief.

Onverminderd de bepalingen van artikel 48, § 2, tweede streepje,  kunnen aan de consument, voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht,  slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de  goederen aangerekend worden.

Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn in :

voor de goederen, te rekenen van de dag na de levering aan de  consument, wanneer aan de informatieverplichtingen bedoeld in

artikel 46, § 1, voldaan is;

voor de diensten, te rekenen van de dag na het afsluiten van de  overeenkomst of vanaf de dag waarop aan de informatieverplichtingen  bepaald in artikel 46, § 1, voldaan is, zo daaraan werd voldaan na het

afsluiten van de overeenkomst, mits de termijn de in § 2 vermelde  termijn van drie maanden niet overschrijdt.

In de praktijk : de consumment stuurt ons een mail binnen de 14 dagen naar info@chateaulimont.be  met het nummer van de voucher die per internet besteld is en dat hij wenst te annuleren. Wij verbinden ons om het betaalde bedrag terug te storten binnen de drie dagen op de rekening die gebruikt is geweest bij de bestelling.